АВТОРДУК РЕЧЬ

АВТОРДУК РЕЧЬ — каармандын мүнөзүн, жекече абалын, кыймыл-аракетин, айлапа-чөйрөгө карата мамилесин, табият буюмдардын кубулуштарын жазуучунун өз сөзү м-н сүрөттөөсү. Көркөм чыг-да тил айрыкча мааниге ээ. Анткени көркөм образдар, мунөздөр, окуялар ж. б-дын бардыгы сөздүн жардамы м-н берилет. Чыг-да катышуучу каармандардын социалдык-психол. абалына, кесибине, индивидуалдуу өзгөчөлүгүнө, жашына ылайык ар биринин ар башкача речи болуу м-н бирге өз речи да болушу керек. Мис, Т. Сыдыкбеков «Биздин замандын кишилери» романында Любанын «Б» колхозуна келип, Касейиндин үйүндө болушун, анын Украинадагы турмушун өзүнүн сөзү м-н сүрөттөйт. Кээде лирикалык чегинүү, чыг-дагы окуялар м-н каармандардын иштери түздөн-түз байланышпай, автордун окуяга карата болгон мамилесин көрсөтүп, белгилүү окуя ж-дөгү мурунку баяндоону толуктаган учуру да А. р. болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *