АВТОРАДИОГРАФИЯ

АВТОРАДИОГРАФИЯ — изилденүүчү объектинин бетине радиоактивдүү нурланууну сезгич фотоэмульсияны жайгаштыруу м-н радиоактивдүү заттардын таралышын изилдөө методу. Өңүнө чыгарылган фотоэмульсиянын бетинде радиоактивдүү заттардын таралышын мүнөздөөчү тактар ж-а издер даана көрүнүп турат (к. сүрөт). Изилденүүчү объектиге фотоэмульсияны жайгаштыруу үчүн, үлгүнүн (образец) жылмаланган бетине фотопластинка түрүндө коюу же эмульсияны түздөн-түз үлгүнүн бетине каптоо жолдору бар. А. методу физикада, техникада, биологияда ж-а медицинада, изотоптуу индикаторлор колдонулган бардык жерлерде кеңири колдонулат.

Ад.: Б о й д Д. А., Авторадиография в биологии и медицине (пер. с англ.), М., 1957; Жинкин Л. Н., Применение радиоактивных изотопов в гистологии (Радиоактивные индикаторы в гистологии), Л. 1959.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *