АВТОПОРТРЕТ

АВТОПОРТРЕТ (авто… ж-а фр. portrait — портрет) — сүрөтчүнүн күзгүгө каранып өзүн өзү тарткан сүрөтү. А-те сүрөтчү өзүнүн дүйнөгө көз карашын, өзү ж-дөгү түшүнүгүн, чыглык принциптерин чагылдырат. Өзүн өзү сүрөткө тартуу байыркы доордо эле (Фидий) болгон. Кайра жаралуу доорунун алгачкы живописчилери (М^заччо, Боттичелли ж. б.) диний темада жазылган композицияларында өздөрүн да кошо тартышкан. Портреттик жанрдын өзгөчө түрү катары А. 16-к-да Жогорку кайра жаралуу доорунда (Рафаэль, А. Дюрер) калыптанды. Ушул доордун ири живописчилери (Тициан, Тинторетто) А-те рухий дүйнөсүнүн өз алдынчалыгын жактап жеке адамдын тагдыры ж-дө эркин ой жүгүрткөн. А-теги бу салтты кийинки доорлордун ири сүрөтчүлөрү (Рембрандт, ван Рейн, Ф. И. Шубин, И. Н. Крамской, М. А. Врубель ж. б.) өөрчүтүштү. 20-к-дын прогрессчил сүрөт иск-восунун өкүлдөрү (К. Кольвиц, Д. Ривера, Р. Гуттузо), сов. сүрөтчүлөр (С. Т. Коненков, М. С. Сарьян, П. П. Кончаловский ж. б.) А, өнөрүнө жаңылыктар киргизишти. Кыргыз иск-восунда Г. Айтиев, С. Чуйков, С. Акылбеков, А. Усубалиев ж. б-дын А-тери белгилүү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *