АВТОНОМИЯ

АВТОНОМИЯ (гр. autonomia — өз алдынчалык) — мамл. органдардын, мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын же кызмат адамдарынын иштерин белгилүү даражада өз алдынча жүргүзүшү» Көп улуттуу соц. мамлтин саясий түзүлүшүнө келгенде,

B. И. Ленин автономияны улуттук маселени чечүүчү шарттардын бири деп эсептеген. Сов. А. — автономиянын жаңы түрү, биздин өлкөдөгү элдердин улуттук мамл-нин бир формасы. Ал соц. менчикке, Совет бийлигине негизделген.

Ад.: Ленин В. И., Улуттардын өз тагдырын өзү чечүү укугу жөнүндө, Чыг., кырг. 1-бас, 20г-т.; ошонуку, Улуттар жөнүндө же «автономизация» жөнүндөгү маселеге карата, Чыг., кырг. 1-бас, 36-т.; Златопольский Д. Л., СССР-Федеративное государство, М., 1967.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *