АВТОНОМИЯЛЫК ЭТИКА

АВТОНОМИЯЛЫК ЭТИКА — адептүүлүктүн принциптери м-н талаптарынын сырткы шарттарга ж-а максаттарга көз каранды эместиги ж-дөгү идеяга таянган мораль системасы. А. э-ны Кант «Практикалык акылэсти сындоо» (1788) деген эмгегинде өнүктүрүп, аны франц. агартуучулардын теориясына (к. Гетерономиялык этика) карама-каршы койгон. Кант ушуну м-н бүткүл адам зат үчүн адептүүлүк закондорду сырткы мажбурлоо б-ча эмес, ички ишеним б-ча түзүлө турган жеке абийирдин өз алдынчалыгын негиздөөгө умтулган. Бирок моралдын закондорунун социалдык практикадан толук ажырашы Кантты априоризмге — бул закондорду далилсиз негиз катары алууга, бирок далилдөөгө болбойт деген ойго, андан кийин формализмге — адептүүлүк талаптарынын конкреттүү мазмунун аныктоо мүмкүн эместигине алып келген. Марксисттик этика моралдын спецификасын ж-а жеке абийирдин өз алдынчалыгын социалдык закондордун моралдык аң-сезимде өзүнчө чагылышы м-н негиздейт, к. Адептуулук

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *