АВТОНОМИЯЛУУ СОВЕТТИК СОЦИАЛИСТТИК РЕСПУБЛИКА

АВТОНОМИЯЛУУ СОВЕТТИК СОЦИАЛИСТТИК РЕСПУБЛИКА (АССР) — союздук респ-канын составына кирген жумушчу ж-а дыйкандардын сов. соц. улуттук мамлекети. Ар бир АССРдин өз конституциясы, территориясы, граждандыгы, мамл. бийлигинин жогорку органдары — Жог. Совети, анын Президиуму, өкмөтү — Министрлер Совети, Жогорку соту, респ. прокурору болот. АССРдин конституциясы ал өзү кирген союздук респ-канын Жогорку Совети тарабынан бекитилет. СССРдин, союздук респ-канын мамл. жогорку бийлик органдарында АССРдин өкүлдөрү болот. Ар бир АССР СССР Жогорку Советинин улуттар Советине 11 депутат, Союздар Советине ж-а союздук респ-канын Жогорку Советине калкынын санына жараша тийиштүү сандагы депутат шайлайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *