АВТОНОМИЯЛУУ ОБЛАСТЬ

АВТОНОМИЯЛУУ ОБЛАСТЬ (АО) — СССРде улуттук составы ж-а турмуш тиричилиги жагынан өзгөчөлүгү бар админ. автономиялык негизде союздук респ-канын составына түздөн-түз же край аркылуу кирген область. Сов. Союзунда 8 АО бар: алардын бешөө РСФСРде, үчөө — ГССР м-н Азерб. ж-а Таж. ССРлеринде. Союздук респкалардын Конституцияларында АОнун укуктарынын жалпы негиздери көрсөтүлгөн союздук респ-канын Жогорку Совети бекиткен жобосу болот. АОнун мамл. бийлик органы-2 жылга эл шайлоочу эмгекчилер депутаттарынын Совети, аткаруучу ж-а тескөөчү органы — эмгекчилер депутаттарынын облаткому. СССР ж-а союздук республикалардын мамл. бийлик органдарында АОнун өкүлдөрү бар. Ар бир АОнун калкы СССР Жогорку Советинин Улуттар Советине 5 депутат, Союздук Советине ж-а союздук респ-канын Жогорку Советине калкынын санына жараша тийиштүү сандагы депутаттарды шайлашат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *