АВТОМОРФИЗМ

АВТОМОРФИЗМ — көптүктү өзүнө берилген чыгаруунун системасы б-ча изоморфтуу чагылдыруу, к. Изоморфизм.