АВТОМОРФИЗМ

от123

Июн 24, 2020

АВТОМОРФИЗМ — көптүктү өзүнө берилген чыгаруунун системасы б-ча изоморфтуу чагылдыруу, к. Изоморфизм.

от 123