АВТОМОБИЛЬ

АВТОМОБИЛЬ ӨНӨР ЖАЙЫ 19-кдын аягында 20-к-дын башында Франция, Германия, АКШ, Англияда пайда болот. Россияда атайын А. ө. ж. болгон эмес. Ригадагы орус-балтика вагон куруу з-ду 1908-ж. алгачкы автомобиль чыгарган. А. ө. ж. СССРде 1924-жылдан тартып өнүгө баштайт. Ушул жылы Москвадагы автомоб. з-ду 10 жук автомашинасын чыгарган. 1925-ж. Ярославский автомоб. з-ду продукция бере баштаган. СССРде А. ө. ж-нын өнүгүшү үч этаптан турат: биринчиси (1924-30) -жүк ташуучу ж-а жеңил машиналарды сериялап чыгаруу; экинчиси (1931- 41) — эл чарбасына керектүү автомобилдерди чыгаруучу адистештирилген автомоб. өндүрүшүн кеңейтүү. 1931-ж. Москва автоз-ду (азыркы Лихачев атн.) реконструкцияланып, 1932-ж. Горький автоз-ду курулду. 1938-ж. Москвада жеңил автомоб. чыгаруучу (ЗИС-101) КИМ-10 з-ду кеңейтилди. Ата Мек. согуш жылдары Урал автомоб. з-ду иштей баштады; үчүнчүсү (1945-72) — эски заводдор реконструкцияланып, жаңы Минск, Кутаиси, Кременчуг, Ульяновск автоз-ддору курулуп, Львов, Павлов, Рига, Курган ш-ларындагы автобус з-ддору ишке берилди. Автомоб. куроочу з-ддор Саринск (Мордва АССРи, 1959), Фрунзе (1965), жеңил машиналарды чыгаруучу з-ддор Москва, Ижевск, Запорожье, Тольятти ш-ларында курулган. Тогузунчу беш жылдыкта Кама суусунун боюнда ири автоз-д курулду. Кыргызстанда автомоб. куроочу ж-а «Кыргызавтомаш» з-ддору иштейт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *