АВТОМОБИЛДИ ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ

АВТОМОБИЛДИ ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ — автомобиль агрегаттарынын, механизмдеринин ж-а түйүндөрүнүн узак убакытка бузулбай иштешин камсыз кылуучу тех. аракеттер. Сов. Союзунда А. т. т-нүн бирдиктүү, пландуу алдын алуу системасы кабыл алынган. Бул система б-ча автомобиль белгилүү аралыкты жүргөндөн кийин, ага милдеттүү тех. тейлөө жүргүзүлөт; ремонт иштери болсо, зарылдыгына жараша аткарылат. Аткаруу мезгилине ж-а иштелүүчү жумуштарга жараша А. т. т. күн сайын, 1-2-тех. тейлөө болуп бөлүнөт. А. т. т. ж-а ремонттоо жумуштары атайын жабдылган посттордо аткарылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *