АВТОМАТТЫК ТЕКШЕРҮҮ

АВТОМАТТЫК ТЕКШЕРҮҮ — өндүрүштүк процесстерди адамдын катышуусуз каттоодо ж-а жөндөөдө сигнал берүүчү, өлчөөчү ж-а жөндөөчү автоматтык приборлорду колдонуу. А. т. өндурушту автоматташтыруунун бирден бир негизи болуп, башкаруу органдарын, машиналарды ж-а аппараттарды технол. нроңесстердин өзгөрүштөрүнө жараша тез ж-а так жөнгө салат. А. т. учурунда өлчөөчү түзүлүштөр текшерилүүчү параметрдин маанилерин каттоочу приборлор аркылуу диаграммаларга жазат. Аткаруучу механизмдер так өлчөсүн үчүн, дифференңиалдык, компенсациялык, нөлдүк методдор колдонулат. Мында өлчөө процесси электрдик же пневматикалык жол м-н автоматташтырылат. Текшерүүнүн пневматикалык методдору — машина курууда, электрдик (сыйымдуулук, индукциялык, фотоэлектрдик) методдору өндүрүштүн ар түрдүү тармактарында кеңири пайдаланылат. АВТОМЕТАМОРФЙЗМ, к. Метаморфизм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *