АВТОМАТТЫК КӨЧҮРҮҮ — үлгүсү, калыбы же чиймеси б-ча тетикти даярдоодо анын формасын автоматтык түзүлүш м-н кайра түзүү. А. к. формасы татаал тетиктерди жасоодо колдонулат. А. к. үчүн көчүрүүчү станоктор ж-а автоматтык атайын агрегаттар пайдаланылат. Үлгүнүн, моделдин же калыптан формасын жасалып жаткан тетикке берүү мех., пневматикалык же электрдик системалар м-н иштелет. Чийменин контурун жасалуучу тетикке берүү фотоэлектрдик билдиргич м-н аткарылат.

от 123