АВТОМАТТЫК ЖӨНДӨГҮЧ

АВТОМАТТЫК ЖӨНДӨГҮЧ — жөндөлүүчү объектинин чыгышындагы чоңдукту автоматтык түрдө жөндөө үчүн колдонулуучу түзүлүштөрдүн комплекси. А. ж. жөндөлүүчү объектинин чыгышына ж-а жөндөөчү органдын киришине кошулуп, жөндөө системасынын башкы тескери байланышын түзөт. Колдонулушу б-ча А. ж-түн элементтери сезгич, берип тургуч, салыштыруучу, күчөтүүчү, башкаруучу ж-а аткаруучу болуп бөлүнөт. Сезгич же өлчөгүч элемент объектинин чыгышына кошулуп, жөндөлүүчү х чоңдугун өлчөйт. Берип тургуч элементтин жардамы м-н А. ж. өзгөртпөй кармап тура турган хо чоңдугунун мааниси берилет. С алыштыруучу элемент жөндөлүүчү чоңдуктун өзүнүн берилген маанисинен айырмасын \х=ха-х аныктайт. Башкаруучу эсептегич элемент г/о=/С Д#, х’, х», …, ж<т), f Axdt, ..., (/...) закону б-ча өзгөруүчү жөндөөчү таасирди пайда кылат. Күчөтүүчү элемент башкаруучу элементтин чыгыш чоңдугун аткаруучу элементти иштете тургандай мааниге жеткирет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *