АВТОМАТТАШТЫРУУ ДАРАЖАСЫ

АВТОМАТТАШТЫРУУ ДАРАЖАСЫ — машинаны же өндүрүштү автоматташтыруунун деңгээлин мүнөздөөчү коэффициент. Машинаны А. д. циклдик, жумушчу ж-а эксплуатациялык болуп бөлүнөт. Циклдик А. д. Кц-аг*= taetftu if авт — машинанын иштөө убакыты; *ч-циклдын убакыты), жумушчу А. д. Яж-а- = Тшт-Тк1Тшт (Тшт-ишти уюштуруу ж-а эс алууга кеткен убакытты эсептебегенде, машинада бир буюмду жасоого кеткен убакыт; Г# — машинаны тейлөөчү жумушчунун бир тетикти кол м-н иштөөгө кеткен убакыт), эксплуатациялык А. д. R3a=^aem\Ts формуласы (Ztaem — машинанын иштөө убактысынын суммасы; Тэ — машинанын эсептелген эксплуатациялык иштөө убактысы) м-н аныкталат. Өндүрүштү А. д. жалпы ж-а комплекстүү болуп бөлүнөт. Жалпы А. д. ЯаӨ~^авт1^ (Nавт — автоматташтырылган жабдуулардын саны; N — жабдуулардын жалпы саны), комплекстүү А. д. Яав~ =НаетӨ lN (МавтӨ — автоматтык катарга киргизилген машинанын саны) формуласы м-н аныкталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *