АВТОМАТТАШТЫРУУНУН ТЕХНИКАЛЫК КАРАЖАТТАРЫ

АВТОМАТТАШТЫРУУНУН ТЕХНИКАЛЫК КАРАЖАТТАРЫ — технол. процесстин параметрлеринин өзгөрүшү ж-дө текшерүүчү информацияны алуу, берүү, өзгөртүү ж-а сактоо, аны программалык информация м-н салыштыруу ж-а буйрук информациясын түзүү, буйрук информациясын берүү ж-а аны технол. процесске таасир берүү үчүн колдонуу иштерин аткаруучу приборлор ж-а түзүлүштөр. Бул иштер информация кандайдыр бир физ. чоңдук (параметр) сигнал м-н шарттуу байланышта болгондо гана аткарылат. Автоматтык башкаруу системасы үчүн сигнал катары энергет. (электр энергиясы, кысылган газдын же суюктуктун энергиясы, мех. энергия) параметр алынат. Сигналдар үзгүлтүксүз (чыңалуу, ток, жыштык, фаза, басым, момент, ылдамдык, сызыктуу жылыш) ж-а импульс түрүндө (чыңалуунун же токтун амплитудасы, импульстун узактыгы, импульстун жыштыгы) болот. Информацияны алууда, берүүдө, өзгөртүүдө, салыштырууда ж-а колдонууда сигналдар м-н бир топ операцияларды жүргүзүүгө туура келет. Операциялар автоматтык аппараттардын элементтери м-н аткарылат. Элемент — сигнал м-н белгилүү бир операцияны аткаруучу жөнөкөй ячейка. Кээ бир учурларда сигналдар м-н бир топ операцияны жүргүзүүгө жөндөмдүү айкалыштырылган элементтер жасалат. Бир нече элементтин схемалык же схема-конструкциялык биригиши автоматтык түзүлүштү берет. Операцияларды текшерүү, башкаруу же технол. процесстин параметрлерин жөнгө салуу үчүн, автоматтык түзүлүштөр система кылып бириктирилет. Автоматтык түзүлүштөрдүн системасынын негизги түрлөрү булар: 1) текшерүүнүн автоматтык системасы; 2) башкаруунун автоматтык системасы; 3) текшерүү информациясын алуучу, аны иштетүүчү ж-а программа м-н салыштырып технол. процеестө таасир берүүчү командалык информацияны түзүүчү түзүлүштөрү бар автоматтык ЖөНДөө системасы;

4) текшерүүнүн телемех. системасы;

5) башкаруунун телемех. системасы;

6) текшерүүнүн ж-а башкаруунун телеавтоматтык системасы; 7) ЖөНДөөнүн телеавтоматтык системасы. Текшерүүчү информацияны берүүчү каражаттар билдиргичтен алынган сигналды өткөрүүчү байланыш линиясынан, сигналдарды берүүгө ылайыктуу формага келтирүүчү өзгөрткүчтөрдөн турат. Информацияны иштетүүчү ж-а буйрук сигналдарын пайда кылуучу каражаттарга текшерилүүчү параметрлерди көрсөтүүчү, каттоочу, сигналдардын формасын өзгөртүүчү, ж. б. түзүлүштөр кирет. Көп учурда ар түрдүү сигналдарды чогуу колдонуучу айкалыштырылган системаларды түзүүгө туура келет.

АО.: Автоматизация производства и промышленная электроника (Энциклопедия современной техники), т. 1-4, М., 1962- 65.’

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *