АВТОМАТТАР ТЕОРИЯСЫ

АВТОМАТТАР ТЕОРИЯСЫ — теориялык кибернетиканын дискреттик информациянын өзгөрткүчтөрүн изилдөөчү бөлүгү. Информацияны өзгөртүү деген автоматтын кириш алфавитинин удаалаштыгын анын чыгыш алфавитинин удаалаштыгына айландыруучу операция. А. т. эсептегич машиналарды долборлоо практикасынын талаптарына ылайык биол., экон, ж. б. системаларда информацияларды иштеп чыгуу процесстеринин матем. моделдерин түзүүгө байланыштуу келип чыккан. А. т-да матем. логика, ыктымалдык теориясы, комбинаторика ж-а графтар теориясы кеңири колдонулат. А. т-нын негизги түшүнүктөрү — абстракттуу автомат ж-а автоматтардын композициясы. А. т. абстракттуу алгебр., структуралык, ыктымалдуулук болун бөлүнөт.

Ад.: Глушков В. М., Синтез цифровых автоматов, М., 1962; К о б р и н с к и й Н. Е., Т р а х т е н б р о т Б. А., Введение в теорию конечных автоматов, ЭД., 1962; Логика. Автоматы. Алгоритмы, id., 1963; Г и л Я А., Введение в теорию конечных автоматов (пер. с англ.), М., 1966.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *