АВТОМАТИЗМ

АВТОМАТИЗМ — 1) физиологи яда сырткы козгогуч таасир кылбаса деле органдын же айрым клеткалардын ритмдүү, мезгилдүү же мезгилсиз иштөөгө жарамдуулугу. Мис, ичегинин жыйрылуусу, жүрөктүн кагышы, өсүмдүк клеткаларында протоплазманын кыймылы ж. б. А-ге клеткаларда зат алмашуу процессинин циклдүүлүгү ж-а нерв клеткаларынын иштеши себеп болот. А-дин башка түрлөрү шарттуу рефлекстин бекемделишинен келип чыгат. Мис, басканда, буттун ж-а кээ бир булчуңдардын кыймылы. 2) Психологияд а — акыл-ой контролдобой жасалган кыймыл-аракет. Кыймыл-аракет өнөкөткө айланган адамдын нерв, булчуң эт жумушун жеңилдетет, күчүн үнөмдөп, чарчап-чаалыгууну басаңдатат. Адам адеп машинаны же станокту иштеткенде, аны башкаруу эрежелерин дайым оюнда тутат. Ушул эрежелерди бузбай кайта-кайта иштей берип, анын кыймылы өнөкөт кыймылга айланат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *