АВТОДРОМ

от123

Июн 24, 2020

АВТОДРОМ [авто (мобиль) ж-а гр. dromos — мелдешүүчү жер] — автомобилдик жарыштардын мелдешип өткөрүүчү ж-а автомобиль сынай турган атайын жасалган аймак. А-дун уз. 3-10 км, туурасы 10-18 м болот. А-дор 20-к-дын башынан эле курула баштаган. Буга автомоб. ө. ж-нын ылдам өнүгүшү түрткү болду. Мындай аймактын курулуш комплексинө трибуна, фигуралык айдоодон мелдеш өткөрүүчү аянтча, автомобилдерди тех. жактан тейлөөчү имарат, гараж ж. б. кирет.

от 123