АВТОДИСПЕТЧЕР

АВТОДИСПЕТЧЕР (авто… ж-а англ. dispatcher — жөндөгүч)- диспетчердин ишин жарым-жартылай же толук бойдон автоматтык түрдө аткаруучу түзүлүш, А-дин милдетине төмөнкүлөр кирет: башкарылуучу процесстин жүрүшү ж-дөгү маалыматты чогултуу; эсептөө ж-а логикалык операцияларды жүргүзүү; өндүрүштү башкаруунун ыңгайлуу багытын иштеп чыгуу; кабыл алган чечимдерди иш жүзүнө ашыра турган башкаруучу таасирлерди же командаларды берүү. А. м-н башкаруунун эки баскычы бар: т өм ө н к ү с ү — «кеңеш берүү» режими, мында башкаруучу асептегич машина, (БЭМ) оперативдүү планды түзөт, бирок аны диспетчер аткарат; жогоркусу — автоматтык режим, мында тескери байланышы бар БЭМ жалаң гана план түзбөстөн, аны текшерип, иш жүзүнө ашырат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *