АВТОГЕНЕЗ

АВТОГЕНЕЗ (авто… ж-а гр. genesis- пайда болуу)-организмдердин эволюциясын ички факторлордун гана таасири м-н түшүндүрүүгө аракеттенген биологиядагы идеалисттик багыт. Ж. Б. Ламарктын теориясында А-дин элементтери болгон. А. идеясын зоологдор К. Бэр, А. Кёллинкер, Л. С. Берг, ботаник К. Негели, С. И. Коржинский, палеонтолог Э. Коп ж. б. өнүктүрүшкөн. А-ди Ч. Дарвин, А. Вейсман, К. А. Тимирязев, А. Н. Северцев ж. б. дарвинист-биологдор катуу сынга алышкан.

АВТОГЕНЕРАТОР, к. Генератор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *