АВТОБУС

от123

Июн 24, 2020

АВТОБУС — тогуз ж-а андан көп жүргүнчүнү ташууга арналган коомдук пайдалануудагы автомобиль. Ал шаардык, шаар айланасындагы, шаар аралык (туристтик), жерг. катташуудагы ж-а жалпыга арналган А. болуп бөлүнөт.

А-тун кузову вагон тибинде иштелет. Анын астыңкы негизине кыймылдаткыч, кыймыл оерүү кутусу, алдыңкы ж-а арткы октор бекитилет. Кыймылдаткыч А-тун алдына, ортосуна ж-а артына орнотулат.

Ад.: Плеханов И. П., Технико-эксплуатационные требования к автобусам, М., 1967.

от 123