АВТОБЛОКИРОВКА, автоматтык блокировка-1) темир жолд о: жакындап келе жаткан поезддин таасири астында автоматтык түрдө иштөөчү светофорлор м-н поезддердин кыймылын жөнгө салуучу автоматтык система. А. поезддердин коопсуз өтүшүнө шарт түзөт. Тепловоз жүрүүчү жолдо — турактуу токтун, электровоз жүргөн жолдо өзгөрүлмө токтун А-сы пайдаланылат. 2) Автоматтык к а т а р д а-авариядан сактоо үчүн объектинин иштөө тартмбиж автоматтык өзгөртүүчү автоматтык түзүлүштөрдүн бирикмеси. Мис, станоктордун автоматтык катарынан бир станоктун иштөө тартиби бузулса, А. ал катардын ишин дароо токтотот.

от 123