АВСТРОСЛАВИЗМ

АВСТРОСЛАВИЗМ — чех буржуазиясынын (19-к.) Австрия империясын Габсбургдардын бийлиги астында федеративдүү мамлекетке айландыруу программасы. А. чех ж. б. славян элдерине Австрия империясынын карамагында автономия берүүнү талап кылган. А-дин негизги принциптери 1-жолу 1846-ж. белгиленет да, 1848- 49-жылдагы революция мезгилинде кеңейтилет. А. Австрия-Венгриянын рынокторун пайдаланууга кызыккан славян элдеринин улуттук таламына аздыр-көптүр жооп берген, бирок аны пропагандалоо кийинчерээк массаны рев-чыл улуттук көз каранды эместик үчүн күрөштөн алаксыткан. АВСГОК Григорий Александрович (1906-ж. т., Петербург) — сов. физ. географ, гляциолог, геогр. илимд. доктору (1953). СССР ИАнын мүчө-корр. (1960). 1947-жылдан КПССтин мүчөсү. Жер ж-дөгү илимдер секциясынын Океанология, атмосферанын физикасы ж-а геогр. бөлүмүнүн академиксекретарыныя орун басары. Тоо мөңгүлөрүнө стационардык байкоолор жүргүзүүнүн демилгечиси. 1956-жылиан эл аралык геофиз. жылдын прогпаммасы б~ча сов. гляциологиялык изилдөөнү даярдоого ж-а жүргүзүүгө жетекчилик кылган. 1948-1952-жылда Тянь-Шань физ. геогр. станциясынын жетекчиси. А-тун эмгектери ТяньШандын азыркы муз каптоосун, мөңгүлөрдүн темп-ралык режимин изилдөөгө ж-а гляциологиянын жалпы маселелерине арналган. Негизги эмгектери: «Түштүк-Чыгыш Казакстан тоолору» (1945, авторлош), «Мөңгүлөр дөг ү муз. температурасы» (1956, СССР ИАнын Геогр. ин-тунун эмгектери, 67-басылышы); «Эңилчек мөңгүсү», «Жеңилген чокулар» китебинде («Сов. альпинизмдин ар жылдыгы», М., 1952).

Ад.: Григорий Александрович Авсюк (к 60-летию со дня рождения). «Изв. АН СССР» сер. геогр., вып. 2, 1967; Благообразов В. А., Тянь-Шанская физикогеографическая станция, Фр., 1965.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *