АБСОРБЦИЯ

от123

Июн 24, 2020

АБСОРБЦИЯ (лат. absorptio — соруу, сиңирүү) — суюктуктардын газ аралашмасынан заттарды сиңирип алышы. Газды же суюктукту жутуучу зат абсорбент деп аталат. А. процессинде газды же суюктукту абсорбент (сиңирүүчү зат) бардык көлөмүнө сиңирет. Көп учурда сиңүүчү зат м-н сиңирүүчү заттын ортосунда хим. реакция жүрөт. Басымдын жогорулашы ж-а темпранын төмөндөшү А-ны күчөтөт. Өнөр жайда азот, туз, күкүрт к-таларын алуу, газдарды зыяндуу аралашмалардан бөлүү ж. б. А-га негизделген.

от 123