АБСОЛЮТТУК РЕНТА

АБСОЛЮТТУК РЕНТА -капит. жер рентасынын формасы. А. р. — а. ч-дагы жалданма жумушчулар өндүрүүчү, бирок жерге жеке менчик моно^ полиясы болгондуктан, жер ээси алуучу кошумча нарктын бир бөлүгү. Жер ээси өз жерин арендалык акыга пайдаланууга берет. Жерди арендага алган капиталист бардык жерден жогорку пайданы өндүрөт. Ал А. р. түрүндө жер ээсине берилет да, арендалык акынын бир бөлүгүн түзөт. Мындай жогорку пайданы алууга ө. ж-на караганда а. ч-да капиталдын орг. составынын төмөн болушу мүмкүндүк берет. А. р. начар жерден өндүрүлгөн а. ч. продукциясынын коомдук наркы м-н өндүрүштүн коомдук баасынын айырмасынан түзүлөт. А. р. капит. өндүрүш жолунун экон. категориясы катары капит. коомдун негизги үч табынын — жер ээлөөчүлөрдүн, а. ч-дагы капиталист-ишкана ээсинин ж-а жалданма жумушчулардын өндүрүштүк мамилесин көрсөтөт. А. р. жер аянтынан (пачарынан да, жакшысынан да) алынып, рынок баасы начар аянттан өндүрүлгөн продукциянын наркына байланыштуу белгиленгендиктен, а. ч. товарларынын баасы жогорулайт. А. р. ошол продукцияны сатып алуучу эмгекчилердин турмушун жакырлантат. Социализм тушунда жер жалпы элдик менчикке айлангандыктан, А. р. болбойт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *