АБСОЛЮТТУК НӨЛ — абс. темп-раны же темп-раны Кельвин шкаласы б-ча эсептөөнүн башталышы (суунун үчтүк чекитинен 273, 16°С төмөн жаткан чекит). А. н-го жакындаганда, гелийден башка заттардын бардыгы катуу абалга өтүп, алардын атому ж-а молекулалары эң аз жылуулук энергиясына ээ болот. Нернсттин принциби б-ча ар кандай жол м-н нерсенин бардык жылуулук энергиясын андан бөлүп алууга болбойт. Демек, нерсени А. н-гө чейин муздатууга мүмкүн эмес. Илим ж-а техниканын өнүгүшүнүн натыйжасында бара-бара А. н. темп-расына жакындоого мүмкүндүктөр пайда болууда. Азыркы кезде А. н-дөн градустун млн-дон бир үлүштөрүнө гана айырмаланган темп-ралар алынууда.

от 123