АБСОЛЮТТУК ӨЛЧӨӨ

АБСОЛЮТТУК ӨЛЧӨӨ — өлчөнүүчү чоңдуктун сан маанисинин белгилүү бир бирдикте туюнтулушу. Мис, узундук — м., күч — дина, ток күчү- а.