АБСОЛЮТТУК ӨЛЧӨӨ

АБСОЛЮТТУК ӨЛЧӨӨ — өлчөнүүчү чоңдуктун сан маанисинин белгилүү бир бирдикте туюнтулушу. Мис, узундук — м., күч — дина, ток күчү- а.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *