АБСОЛЮТТУК ӨЛЧӨӨ

0700949180
номурга
50 бирдик.

Гезит, Китептерди тоолугу менен окуйм десен

Орусия, Казакстандагылар үчүн
QIWI-кошелек биерде

Квитанцияны жана атыңы
Ватсапка жаз

АБСОЛЮТТУК ӨЛЧӨӨ — өлчөнүүчү чоңдуктун сан маанисинин белгилүү бир бирдикте туюнтулушу. Мис, узундук — м., күч — дина, ток күчү- а.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *