АБСОЛЮТТУК КАРА НЕРСЕ

0700949180
номурга
50 бирдик.

Гезит, Китептерди тоолугу менен окуйм десен

Орусия, Казакстандагылар үчүн
QIWI-кошелек биерде

Квитанцияны жана атыңы
Ватсапка жаз

АБСОЛЮТТУК КАРА НЕРСЕ — ар кандай темп-радагы нур агымын аның спектрдик составына карабастан толук бойдон өзүнө жутуп алуучу нерсе. А. к. н-нин жутуу коэффициенти бирге барабар. Жаратылышта А. к. н. жок, Көө ж-а кичинекей кө^ зөнөгү бар жарык өткөрбөгөн көңдөй туюк идишти А. к. н-ге жакын деп элестетүүгө болот. Мындай көзөнөккө келип түшкөн жарык идиш ичинде көп жолу чагылып толук жутулат. А. к. н. ысытылган бардык нерселердей эле электр-магниттик нур чыгарат да, анын спектрдик составы жалаң гана нерсенин темп-расына көз каранды. Бул көз карандылыкты байланыштырган бир катар закондор бар (Вин, СтефанБольцман ж-а Планктын закондору).

АБСОЛЮТТУК КАТАЛЫК, к. Каталык.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *