АБСОЛЮТТУК БИРДИКТЕР

АБСОЛЮТТУК БИРДИКТЕР — абс. бирдиктер системасындагы өлчөөнүн чен бирдиктери. Электр техникасында «А. б. » деген термин айрым учур ларда МКСА системасындагы чоңдуктарга карата колдонулат.

Author: 123

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *