АБСОЛЮТТУК АКЫЙКАТ, к. Акыйкат.

АБСОЛЮТТУК БИЙИКТИК, абсолюттук белги геодезияда) — океандын орточо деңгээлинен жер бетиндеги кандайдыр бир чекитке чейин тик сызык б-ча ченелген аралык; бул нивелирлөө м-н аныкталат. СССРде А. б. Кронштадттагы (Балтика дең. ) футштоктун (бөлүкчөлөнгөн рейка) нөл цифрасынан баштап эсептелет

от 123