АБСОЛЮТИЗМ

АБСОЛЮТИЗМ (лат. absolutus — көз каранды эмес, чексиз) — абсолюттук, чексиз монархия. А. тушунда мамл. бийлик бүт бойдон императорго, королго, падышага, ханга, шахка таандык. А. феодализмдин бузулушунун ж-а капит. мамилелердин пайда болуу мезгилинде келип чыгып, дворянфеодалдар табынын диктатурасынын ачык, акыркы формасы болуп саналат. А. капит. мамилелер калыцтана баштаган кезде (Бат. Европада 15- 16-к-да, Россияда 17-к-дын аягында), сословиедик монархиянын ордун баскан. 17-18-к-да алгачкы бурж. ревялар А-ди кулатып, конституциялык бурж. » монархйяны (Англияда) же бурж. респ-каны (Францияда) орноткон. Кээ бир^влЫелөрдө А. феодализмдин калдыгы катарында 20-к-га чейин сакталып келди. Мис, Россияда А. (самодержавие) 1917-ж. бурж. демокр. февр. рев-янын, Бухара м-н Хивада 1920-ж. эл дик рев-янын, Турцияда 1922-ж. улуттук-бошт. Күрөштүн натыйжасында- кулады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *