АБРУЙ

от123

Июн 24, 2020

АБРУЙ КӨТӨРҮЛҮШҮ- 6-к-дын 80ж-дарында төмөнкү Согда (азыркы Бухара обл. ) аймагында бай дыйкандар м-н соодагерлерге каршы чыккан көтөрүлүш. Анын башында Абруй (С. П. Толстов аны 581-84-ж. козголоң чыгарган түрк ханзаадасы Або болсо керек дейт) турган. Бухара тарыхчысы Наршахинин маалыматы б-ча, Абруй Пайкенд аймагын басып алган. Ошондон кийин бай дыйкандар Жети-Сууга качып барышып түрк ханы Карачуринден жардам сурашкан. 585-ж. чамасында А. к-н Карачуриндин колу басып, Абруй өлтүрүлгөн.

от 123