АБОНЕНТТИК ТЕЛЕФОН ЛИНИЯСЫ

АБОНЕНТТИК ТЕЛЕФОН ЛИНИЯСЫ- абоненттик телефон аппаратын телефон станциясы м-н байланыштыруучу линия. А. т. л-да колдонулган кабелдер магистралдуу ж-а бөлүштүрүүчү участкалардан турат. Магистраль кабелдери телефон станциясынан бөлүштүрүүчү шкафка чейин жердин асты м-н өткөрүлөт. Бөлүштүрүүчү кабелдер бөлүштүрүүчү шкаф м-н ар бир түйүндөгү таратуучу кутуну байланыштырып, андан ары телефон аппаратына бир тугөйлөш кабель таратылат.

АБОРИГЁН МАЛ -белгилүү бир аймактагы же өлкөдөгү жергиликтүү мал. А. мал ошол чөйрөнүн климаттык ж-а чарбалык шартына байырлашып, жекече өзгөчөлүктөрү м-н айырмаланат. Мис, кыргыз жылкысы бийик тоо шартына мыкты көнүгүп, жем-чөптү көп талап кылбай, үйүрдө багууга ыңгайлашкан. Ал чымыр, бирок мукур, кунарсыз болот. Ошондуктан асыл тукум ишинин негизинде жерг. малдын бир нече жаңы породалары чыгарылды. СССРде уйлардын холмогор, Ярославль, истобо, калмак ж. б. породалары түзүлдү. Кыргызстанда ала-тоо ую, кыргыз уяң жүндүү, тянь-шань чала уяң жүндүү койлору, кыргыз жаңы жылкысы бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *