АБОНЕНТТИК ТЕЛЕГРАФТОО

АБОНЕНТТИК ТЕЛЕГРАФТОО — абоненттер «(уюмдар, мекемелер, ишканалар) өз ара түздөн-түз жазуу жүзүндө эки тараптуу кабар алышуучу электрдик байланыштын бир түрү. А. т-до телеграмманы кабыл алуу, жөнөтүү, адрес б-ча жеткирүү иштеринин ордуна жазуу жүзүндө кабар алышуу тездетилип, бир эле телефон каналы (жыштыктуу телеграфтоодо) аркылуу көп сандаган телеграфтык кабар берилет. Байланыш жүргүзүүдө кол м-н (АТР) ж-а автоматтык түрдө (АТА) иштетилүүчү системалар колдонулат. Абонентте болсо өзү жооп берүүчү же чакыруучу прибору барстартстоп телеграф аппараты болот. Булар кош зымдуу телефон кабели аркылуу станция м-н бириктирилет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *