АБОЛИЦИОНИЗМ

АБОЛИЦИОНИЗМ (лат. abolitio — жоготуу, алып таштоо) — 1) кандайдыр бир законду жокко чыгаруу үчүн болгон коомдук кыймыл. 2) 18-19к-да негрлер кулчулугун жоюу үчүн АКШда өөрчүгөн кыймыл. Кулчулуктан кутулуу үчүн негрлер кубаттуу көтөрүлүштөр (1800, 1831) чыгарышкан. А. кыймылы, Амер. кулдукка каршы күрөшүү коому түзүлгөндөн (1833) тартып, уюмдашкан түрдө жүрө баштаган. АКШдагы Граждандык согуштун (1861-65) натыйжасында А. Линкольндун өкмөтү козголоңго катышкан кул негрлерди жер ыйгарбай азат кылуу актысын кабыл алган. Бирок Гражд. согуш амер. негрлерге чыныгы азаттык берген эмес. 3) 18-19-к-да Бат. Европа өлкөлөрүндө колониялардагы кулчулукту жоюу үчүн кула^ жайган күрөш.

АБОНЕМЕНТ * фр. abonnement) — белгилүү мөөнөткө чейин бир нерседен пайдалануу укугу; китепканадан китеп, театрдан, стадиондон, бассейнден ж. б-дан орун алуу ж-а ошолордон пайдаланууга акылуу кылган документ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *