АБЗАЦ

АБЗАЦ (нем. Absatz — чегинүү) — 1) басма же кол жазма тексттеринде жол башынан оң жакка карай бир аз чегинип жазуу. 2) Тексттин эки абзац аралыгындагы маани жактан байланышкан бүкүлү бөлүгү. .

АБИДЖАН — Пил Сөөктүү Жээк Респ-канын борбору. Калкы 650 миң (1972; шаар айланасы м-н бирге). Атлантика океанынын жээгинде. Негизги порт, темир ж-а шоссе жолдор тоому; ири соода борбору. Тамак (балык, ананас консервасы, шире ж. б. ), жеңил, жыгач ж-а металл иштетүүчү ө. ж-лары, кеме верфи, аэродрому, Дакар ун-тинин филиалы бар. АБИЙИР — адамдын моралдык жактан өзүн өзү сезүү ж-а контролдоо жөндөмдүүлүгүнүн жогорку формасын туюнтуучу этикалык категория. А. коомдун, элдин же айрым адамдардын алдында өзүнүн иш-аракеттери үчүн адамдын моралдык жоопкерчиликти сезиши, бул же тигил эл, тап, коомдук топ үчүн адамдын ички ишеними болуп калган белгилүү адеп нормаларына ылайык жеке адамдын моралдык жактан өзүн өзү баалоосу. А. тарыхый өнүгүүнүн жүрүшүндө адамдардын ортосундагы өз ара мамилелеринин натыйжасында келип чыккан коомдук, конкреттүүтарыхый категория болуп эсептелет. А. адамды терс жорук-жосундан токтотуп, адилеттик аракеттерге түртөт. Адамдардын турмушка көз карашы, алардын кайсы тапка таандыгы А-дин калыптанышына^ чоң таасир көрсөтөт. «Адам — адамга карышкыр» деген принцип үстөмдүк кылган эксплуатациялык коом адамдарды моралдык жактан бузат. Адамзаттын таза А-нин ээлери — рев. пролетариат ж-а анын компартиясы. Социализм ж-а коммунизм убагында А. моралдык жактан бузуучу факторлордун таасиринен бошонуп, адамдардын жаңы моралдык турпаттарынын эң маанилүү белгилеринин бири болуп кала берет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *