АБЖАЛИЛОВ Халил Галеевич (1896-1963) — татар актёру, СССР эл артисти (1957). 1944-жылдан КПССтин мүчөсү. Сахналык ишмердигин 1916-ж. баштаган. Ореңбургдагы «Чыгыш театрын» 1919-ж. негиздеген. 1928-жылдан баштап Татар АССРинин Ш. Камал атн. акад. драма театрында иштеген. Ш. Камалдын «Карганын уясындагы» Халилдин, Исанбеттин «Кожо Насреддининдеги» Насреддиндин, Шекспирдин «Отелло», «Король Лириндеги» Отелло, Лирдин ж. б. ролдорду аткарган. Татар АССР Жогорку Советинин 2-4-шайланышынын депутаты. Үч орден м-н сыйланган.

от 123