АБЕРДИН-АНГУС УЮ -эт багытындагы порода. Ал жерг. кара, токол уйларды көп жыл бою асылдандыруунун негизинде Шотландияда чыгарылган. Букасынын тирүүлөй салм. 700 кг, инеги 580 кг, саан ую жылына 2000 кг сүт берет. Сойгондо 60% эт ж-а ич май алынат. Бул порода Англия, АКШ, СССР (Волгоград, Оренбург обл-тарында, Казакстанда) ж. б. өлкөлөрдө өстүрүлүүдө. Жерг. породанын эттүүлүк касиетин артты руу максатында Канададан алынган А. -а. букалары ала-тоо уйлары м-н аргындаштырылып жатат.

от 123