АБД АЛЬ-КЕРИМ (1881 же 1882-7. 2. 1963, Каир)

АБД АЛЬ-КЕРИМ (1881 же 1882-7. 2. 1963, Каир) — рифтик тайпалардын (Марокко) көтөрүлүшүнүн жол башчысы. 1910-15-ж. Мелильеде мугалим, анан судья болгон. 1915-ж. өз уруулаштарын улуттук-боштондук күрөшкө үндөгөнү үчүн, Испания колониялык бийлиги аны түрмөгө камап, 1916-ж. бошоткон. 1919-ж. тоого качып кеткен. 1921-26-ж. рифтиктердин адегенде испан, 1925-жылдан француз колонизаторлоруна каршы боштондукка чыгаруучу күрөшүнүн башында болгон. 1921-26-ж. Риф Респ-касынын президенти (эмири). 1926-ж. француздардын колуна түшүп, Реюньон а-на сүргүнгө айдалат. 1947-ж. май айында саясий иш жүргүзүүдөн баш тартуу шарты м-н Францияда жашоого уруксат алган. Порт-Саидде пароходдон качып чыгып, Каирге туруп калат, анда Араб Магрибинин Боштондукка чыгаруучу комитетинин башында болгон (1948-56). АБД

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *