АБД АЛЬ-КАДЙР КӨТӨРҮЛҮШҮ

АБД АЛЬ-КАДЙР КӨТӨРҮЛҮШҮ — француз баскынчыларына каршы Алжирдеги элдик көтөрүлүш (1832-47). Ага Абд аль-Кадир башчылык кылган. Оран провинциясындагы араб-бербер уруулары көтөрүлүштүн жүрүшүндө француздарды бир нече ирет жеңип, тынчтык договоруна кол коюуга мажбур кылган (1834, 1837). Батыш Алжирдин чоң аймагын көтөрүлүшчүлөр өзүнчө эмиратка айландырып, аны Абд аль-Кадир башкарып турган. Абд аль-Ка дирдий бийлигин француздар тааныган. Эмираттын уруулар ополчениеси, регулярдуу армиясы, курал-жарак чыгарчу устаканасы болгон. Бирок 1838-ж. октябрда француздар ири феодалдардын чыккынчылыгынан пайдаланып, тынчтык договорун бузган да, эмираттын аймагын басып алган. Абд аль-Кадир Мароккого качкан. Ал 1845-ж. өз жергесине кайра келип, дагы көтөрүлүш чыгарган. Көтөрүлүш 1847-ж. басылып, Абд аль-Кадир туткунга алынган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *