АБДЫРАКМАНОВ Байымбет (1860- 1942) — кыргыздын улуу жазма ырчысы, ырчылар поэзиясынын классиги, к. Тоголон Молдо. ,

от 123

You missed