АБДЫЛДАЕВА Расия

АБДЫЛДАЕВА Расия (1924:ж; Т. ) — Нарын обл-нын Ак-Талаа р-нундагы Ленин атн. к-здун старший чабаны, СрЦ. Эмг. Баатыры (1958). 1950-ж-дан старший чабан болуп иштейт. 1958-ж. ар жүз тубар койдон 126 козу, 4, 1 кг дан жүн алууга жетишкен. Ленин ордени ж-а медалдар м-н сыйланган.

АБДЫРАИМОВ Асанаалы (1906-ж. т. ) — Нарын обл-нын Ак-Талаа р-нундагы Карл Маркс атн. к-здун жылкычысы, Соц. Эмг. Баатыры (1948). 1930-40-ж. колхоздо., старший чабан, Улуу Ата Шек. согуштан келгенден кийин, жылкычы (1946) болуп иштейт. 1947-ж. 59 тубар бээден 59 кулун алып, бардыгын аман асыраган. Ал Ленин ордени, «Ардак Белгиси» ордени, медалдар ж-а «СССРдин айыл чарбасынын отличниги» значогу м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *