АБДУРАХМАН АФТОБАЧИ

АБДУРАХМАН АФТОБАЧИ (т. ж-а ө. ж. белгисиз)-Кокон хандыгына каршы кыргыздардын көтөрүл үшүн (1873 -76) басуучулардын бири. Мусулманкул миң башынын уулу А. А. О. Азия элдеринин өткөн кылымдагы тарыхына саясий эки жүздүүлүктүн ж-а кыянатчылыктын жандуу үлгүсү катары кирген. Ал 1873-ж. майдаХудаяр-хан Кокондун түш. -чыгышынан чыккан эл көтөрүлүшүн басууга жиберген жазалоо отрядына башчылык кылган. Ал көтөрүлүшчүлөрдү жактамыш этип, ханга 40 кишиден өкүлдүк жиберип, өзү отряды м-н хан алдына акчыланып келген. Хан кыргыз өкүлдөрүн бүт өлтүргөн соң, көтөрүлүш кайра күчөгөн. А. А. 1873-ж. июнда Кирдик ж-а Хазарат деген жерлерде көтөрүлүш чыгарган кыргыздар м-н кыштактарды жазалоого барган отряддын башында болгон. Жазалоо отряды көтөрүлүшчүлөрдөн жеңилгенде, ал Коконго кире качкан. Андан кийин Лейлек багытындагы (1873) ж-а Наманган аймагындагы (1874) көтөрүлүштөрдү баскан. 1873-74-ж-дагы кыргыз-кыпчак көтөрүлүштөрүн басууга башчы болуп, ошону үчүн ал хандан «парваначы» наамын алган. Ал 1875-ж. Өзгөндө башталган көтөрүлүштү басуу үчүн жазалоо отрядын баштап барып, 17-июлда көтөрүлүшчүлөргө кошулуп кеткен. Көтөрүлүшчүлөрдөн сестенгеи Худаяр-хан Кокондон качкан соң, А. А. ак сөөк феодалдарга кошулуп хандын уулу Наср-Эддинци тактыга көтөргөн, алар элдик кыймылдын ошол кездеги жетекчиси Пулат-ханды колго түшүрүп, кыймылга диний багыт берүүгө аракеттенишкен. 1875-ж. көтөрүлүш жаңыланып, кайра күч алганда, хандын суроосу б-ча жиберилген падышалык бийликтин жазалоо отрядына А. А. башка ак сөөктөр м-н бирге багынып берген да, көтөрүлүшкө чыккынчылык кылган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *