АБДУЛЛАХ БИН АБДУЛКАДИР МУНШИ (1796-1854) — малайя элинин жазуучу-агартуучусу, малайя тилиндеги көркөм прозага негиз салуучу. Соодагер үй-бүлөсүндө туулган. «Абдулла баяны» (1849), «Абдулла бин Абдулкадирдин Сингапурдан Келантанга саякаты» (1849), «Абдуллахтын Жиддеге барышы» (1854) аттуу мемуардык-публицистикалык чыгармалары бар. Малайя тилин арабча сөздөрдөн арылтуу үчүн күрөпгкөн. 15-к-дагы «Малайя санжырасы» деген тарыхый хрониканы бастырып чыгарган (1840).

от 123