АБДРАХМАНОВ Юсуп

АБДРАХМАНОВ Юсуп [1904, ЖетиСуу обл., Каракол уезди, Күңгөй-АкСуу болушу (азыркы Ысык-Көл обл., Ысык-Көл р-ну), Чиркей кыштоосу- 1937, Фрунзе] — Кырг-ндагы сов. ишмер. 1919-33-ж. КПССтин катарында турган. Атасы рев-яга чейин бий ж-а болуш болгон. А. 1911-16-ж. орус-тузем мектебинде, Каракол ш-ндагы башталгыч окуу жайында окуган. 1920-27-ж. Каракол (Пржевальск), Пишпек (Фрунзе), Алматы, Ташкен шаарларындагы партиялык аппарат тардын жооптуу кызматтарында ш, теген. 1927-жылдын мартынан 193 жылдын сентябрына чейин Кыргыз АССР Эл Комиссарлар Советинин председатели болгон. Түркстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин мүчөсү, бир нече жолу СССР БАКты» Президиумунун мүчөлүгүнө каңдат, Бүткүл союздук БАКтын, Кы* o гыз обкомунун ж-а Кыргыз АССР БАКтын мүчөсү болуп шайланган. А. сов. ж-а парт, жооптуу кызматтарда иштеп турганда, өзүнүн саясий, идеологиялык ж-а практикалык иштеринде улутчулдук мүнөздөгү олуттуу жаңылыштыктар кетирген. Партиянын линиясын бурмалагандыгы үчүн А. 1933-ж. сентябрда Кыргыз АССР Эл Комиссарлар Советинин председателдигинен бошотулуп, ошол эле жылы октябрда партиянын катарынан чыгарылган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *