АББАТЧЫЛЫК

АББАТЧЫЛЫК — католиктердин монастыры. Аны епископко, кээде түздөн-түз рим папасына баш ийген аббат же аббатиса (аялдар монастырында) башкарат. Бат. Европада өтө ири, бай монастырлар о. кылымдын коомдук-саясий ж-а экон. турмушунда белгилүү роль ойногон. Реформациянын, бөтөнчө бурж. рев-ялардын убагында А. баштапкы ролун жоготуп, реакциячыл католик идеологиясын пропагандалоочу борборго айланган.

АБД АЛЬ-КАДИР (6. 9. 1808-26. 5. 1883) — Алжирдин улуттук баатыры, кол башчы, илимпоз, чечен ж-а акын. Барктуу феодал тукумунан чыккан. 1832-47-ж. Алжирдеги француз баскынчылыгына каршы көтөрүлүштүн башында турган (к. Абд аль-Кадир которулушу). 1832-ж. көтөрүлүшкө чыккан уруулар А-ди Батыш Алжирдин башкаруучусу деп жарыялашат, ал эмир -титулун алат. А. Алжирде калк мектептери ачылышына көмөк көрсөткөн. 1847-1852-ж. Францияда туткунда жүргөн. 1853- 1854-ж. Бурсада, 1855-жылдан Дамаскиде жашайт. 1860-ж. Дамаскиде француз колониячылдары мусулмандар (друздар) м-н христиандарды (маропиттер) кагыштырып, ошонун айынан христиандар кырылганда, А. касташкандарды жараштырууга аракет кылган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *