АБА ЫРАЙЫ БОЮНЧА БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК КЫЗМАТ

АБА ЫРАЙЫ БОЮНЧА БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК КЫЗМАТ — тез байланыштыруучу каналдар м-н туташтырылган дүйнөлүк үч ж-а жыйырмадан ашуун аймактык (улуттук) метеорол. борбордон туруучу система. Дүйнөлүк борборлору Москвада, Вашингтондо, Мельбурнда. Анын максаты — улуттук метеорол. кызматтын ишин жеңилдетүү ж-а жакшыртуу үчүн бүт жер шарындагы аба ырайы ж-дө маалыматтарды топтоо ж-а аларды аныктоону борборлоштуруу. Борборлордо материал топтоо ж-а аныктоо жумуштары автоматташтырылган түрдө жүргүзүлүп, жерг. метеорол. кызматтар үчүн даяр карталарды, күндөлүк ж-а боло турган аба ырайы, океандардын абалы ж-дөгү маалыматтарды таратып турат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *