АБА УКУГУ

АБА УКУГУ — аба мейкиндигин ж-а аба жол катнаштарын пайдалануу тартибин жөнгө салуучу укук нормаларынын жыйындысы. А. у. эл аралык ж-а мамл. ички укук болуп бөлүнөт. Айрым мамл. ички А. у. мамлекеттин жалпы ички укугундай эле социалдык-саясий мүнөзгө ээ. Мамлекеттин ички А. у. админ., гражд. ж-а уголовный укуктардын бир катар нормаларын ичине алат. СССРде А. у-нун негизги жоболору ж-а нормалары СССР Конституциясынын ж-а союздук респ-калардын конституцияларынын тийиштүү статьяларында, СССРдин Аба кодексинде ж-а айрым жоболору башка закон актыларында, СССР өкмөтүнүн токтомдорунда ачык көрсөтүлгөн. Эл аралык А. у. эл аралык укуктун составдуу бөлүгү катары анын негизги принциптерине ж-а эл аралык договорлорго таянат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *