АБА МАССАЛАРЫ

от123

Июн 24, 2020

АБА МАССАЛАРЫ — атмосферанын төмөнкү катмарында бир өңчөй жалпы касиетке ээ болуп, атмосф. циркуляция агымдарынын бири м-н жылып туруучу абанын чоң көлөмдөгү бөлүгү. Алардын өлчөмү горизонталь б-ча океан же материктердин чоң бир бөлүгүндөй аянтты ээлеп, пайда болушу белгилүү бир аймак ж-а андагы аба ырайы м-н байланыштуу. Ар бир аба м-нын өзүнө гана мүнөздүү аба ырайы режими болот. Алардын бир аймактан экинчисине жылып турушунан аба ырайы өзгөрөт. Аба м. геогр. зоналар б-ча арктикалык (антарктикалык), у ю л д у к (мээлүн), тропиктик, экватордук болуп бөлүнөт. Бул зоналардын ар биринде Аба м. деңиздин ж-а континенттик болуп өз-өзүнчө ажыратылат. Аба м. — климатология ж-а синоптикалык метеорол. илимдеринин негизги түшүнүктөрүнүн бири.

от 123