АБА ҮЙЛӨТҮҮЧҮ МАШИНА -абаны же бөлөк газды 1, 1 ден 3, 5 ат басымга чейин кысуучу ж-а үйлөтүүчү машина. Чоң басым берүүчү машиналар компрессор, ал эми 1 ден 1, 1 ат га чейин басым берүүчү машиналар желдеткич деп аталат. Иштөө принциби б-ча А. ү. м. поршендүү, борбордон четтөөчү, октук ж-а ротациялык болуп бөлүнөт. Булар металлургия ө. ж-да кычкылтек м-н байытылган же атмосф. абаны домна, ватержакет мештерине, бессемер конвертерине берүү үчүн, хим., металлургия ө. ж-ларында газдарды шыкоо ж-а сордуруу үчүн колдонулат.

от 123